Behandelmethodes

De Chinese Geneeskunde omvat diverse behandelmethodes die elkaar aanvullen. In de praktijk wordt acupunctuur gecombineerd met deze aanvullende methodes:

Daarnaast wordt er, indien nodig, gebruik gemaakt van een aantal andere behandelmethodes:

Basisprincipes Traditionele Chinese Geneeskunde

Om beter te kunnen begrijpen wat de diverse therapievormen inhouden volgt hier een korte uitleg over de basisprincipes van de Chinese Geneeskunde. De Chinese Geneeskunde gaat uit van het basisbegrip energie (Qi). Deze energie stroomt door het lichaam via meridianen die allemaal met elkaar verbonden zijn en alle organen van energie voorzien. Wanneer de energie vrijelijk kan stromen en er geen blokkades zijn, is het lichaam in balans en zijn er geen klachten. Is er echter een tekort of een teveel aan energie of zijn er energieblokkades dan kunnen op den duur klachten ontstaan.

Om de beweging van de energie te beschrijven gebruikt de Chinese Geneeskunde de basisbegrippen Yin en Yang. Yin staat o.a voor rust, koude, nacht, winter en Yang staat o.a. voor actie, warmte, dag, zomer. Deze twee begrippen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze zijn tegengesteld, maar vullen elkaar ook aan en gaan in elkaar over: de dag wordt nacht en na de zomer komt de winter.

Als er een disbalans in de energie is kan er een tekort of teveel aan Yin of Yang ontstaan. Door nu het evenwicht tussen Yin en Yang te herstellen kan de disbalans weer hersteld worden.

Daarnaast gaat de Chinese Geneeskunde uit van de wet van vijf fasen, ook wel de vijf elementenleer genoemd. De vijf elementen zijn: water, hout, vuur, aarde en metaal. Uitgangspunt van deze theorie is dat alles voortdurend in beweging is. Dat geldt voor de cyclus van de seizoenen, het ritme van de dag, maar ook voor het functioneren van de mens. Elk orgaan is gekoppeld aan een bepaald element en alle elementen hebben een bepaalde relatie tot elkaar. De Chinezen spreken over een voedende en controlerende cyclus. De nieren horen bijvoorbeeld bij het element water, het hart bij het element vuur. Het water moet ervoor zorgen dat het vuur niet te hard gaat 'branden' en moet het vuur dus 'blussen', anders kun je problemen krijgen, zoals hartkloppingen. Dit is een voorbeeld van een controlerende cyclus. Elke verstoring van de natuurlijke cyclus kan een reactie oproepen van het hele systeem, omdat het lichaam het evenwicht altijd graag wil herstellen. Er is naar aanleiding van dit systeem een 5 elementen voedingsleer ontwikkeld.

De Chinese Geneeskunde kent verschillende therapievormen. De meest bekende hier in het westen is Acupunctuur, maar daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van TuiNa Massage en Kruiden.

Acupunctuur en TuiNa Massage zijn therapievormen waarmee van buitenaf gewerkt wordt aan het herstellen van de balans. Alle meridianen hebben namelijk een intern en extern verloop. Intern maken ze contact met het orgaan waarnaar ze genoemd zijn, extern, zoals het woord al aanduidt, lopen ze meer aan de oppervlakte van het lichaam. Daardoor kan dus het functioneren van de interne organen van buitenaf beïnvloed worden.

Kruiden werken van binnenuit en worden vaak in combinatie met Acupunctuur en/of TuiNa gebruikt.

Acupunctuur

Acupunctuur is een methode waarbij hele dunne, steriele wegwerpnaaldjes ingebracht worden op nauwkeurig omschreven acupunctuurpunten die zich op het hele lichaam bevinden. Met de naaldjes kan er invloed uitgeoefend worden op het stromen van de energie in de meridiaan. Elk punt, er zijn er zo'n 360, heeft een specifieke werking. Door een uitgebalanceerde selectie van punten te prikken, die allemaal gericht zijn op de aanpak van de onderliggende oorzaak van de klachten, kan een nieuw evenwicht gecreëerd worden. Acupunctuur kan voor alle mogelijke klachten ingezet worden.

Als de naaldjes op de juiste plaatsen worden ingebracht en op de juiste diepte zitten, uit dat zich vaak in een tintelend gevoel dat lijkt op een heel klein elektrisch schokje. Dat wil zeggen dat de naaldjes hun werk doen. De naalden blijven circa 20 minuten zitten en zorgen in het algemeen voor een aangenaam gevoel van ontspanning.

TuiNa Massage

TuiNa Massage is een andere, minder bekende, tak van de Chinese Geneeskunde. Het is echter een methode die in China als zelfstandige therapievorm geldt en daar Medische Massage Therapie genoemd wordt.

TuiNa kent een heel scala aan, soms ingewikkeld ogende, technieken die er allemaal op gericht zijn om het evenwicht te herstellen. TuiNa kan ingezet worden voor bijna alle klachten, maar werkt met name goed bij klachten van het bewegingsapparaat. Omdat de energiebanen helemaal vrijgemaakt worden en er niet alleen lokaal gewerkt wordt, worden blokkades snel opgelost. Daardoor verbeteren zelfs ernstige klachten in korte tijd.

TuiNa verbetert de weerstand van het lichaam en zorgt voor eliminatie van gifstoffen. Daarom wordt het ook vaak preventief ingezet om ervoor te zorgen dat het lichaam in balans blijft.

Omdat het meridianenstelsel voor het zesde levensjaar nog niet helemaal ontwikkeld is en de energiepunten nog erg dicht bij elkaar liggen, vormt deze therapievorm een uitermate geschikte en vooral ook aangename manier van behandelen voor kinderen.

Kruiden

Van vele honderden kruiden, mineralen en voedingsstoffen wordt al vele eeuwen gezegd dat ze een invloed op het lichaam kunnen hebben. Elk kruid heeft bepaalde inhoudsstoffen en eigenschappen. Door een aantal kruiden te combineren tot een kruidenformule kunnen er talloze combinaties samengesteld worden. Een formule kan zodanig worden samengesteld dat de hoofdacties van de kruiden elkaar versterken en dat de bijwerkingen elkaar opheffen.

Het is niet raadzaam om bepaalde kruiden op eigen initiatief te nemen omdat sommige kruiden zelfs gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn.

In de praktijk worden enkel geregistreerde en goedgekeurde kruiden geadviseerd die ofwel via een gewone apotheek ofwel via de Natuurapotheek besteld kunnen worden. De veiligheid en kwaliteit is dus altijd gewaarborgd, omdat de nieuwe regelgeving strikt wordt nageleefd door deze apotheken. Kruidenformules vervangen geen behandelingen of medicatie van een arts.

Wellicht interessant om te vermelden is dat er de laatste tijd over de hele wereld erg veel onderzoek naar kruiden en kruidencombinaties wordt verricht (ook door de Faculteit Farmacie van de Universiteit te Utrecht en door TNO-voeding). De resultaten blijken zeer opmerkelijk te zijn.

Prognos

Prognos is een meetapparaat gebaseerd op high-tech computertechnologie. Via de zogenaamde Ting-punten, dat zijn de begin- of eindpunten van de meridianen, die zich bevinden op de handen en voeten, wordt met een meetstift de energie van de meridianen doorgemeten. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat de metingen betrouwbaar en herhaalbaar zijn. Dit is anders dan andere methoden, zoals de Vollmethode of de Vegatest.

Prognos is afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde en steunt op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. Het is een veilige en pijnloze methode en kan ook op baby’s toegepast worden. Het is een holistisch systeem waarbij gebruik gemaakt is van de kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen. Omdat de metingen gebaseerd zijn op de energiestromen in de meridianen is het bij uitstek geschikt voor gebruik binnen de Chinese Geneeskunde. Op dit moment wordt er in 55 landen met Prognos gewerkt. Prognos vormt dus een mooie aanvulling op de Chinese diagnostiek. Op een snelle manier kunnen diepere onderliggende oorzaken van verstoringen gevonden worden. Voor meer informatie klik hier.

In 2010 is in Bijblijven 2010-1, Nieuwe vogels in de Geneeskunde, een tijdschrift voor Huisartsen, een artikel opgenomen over Prognos. Het artikel is ontstaan doordat huisartsen steeds vaker geconfronteerd worden met patiënten die met Prognos gemeten zijn en op basis daarvan behandeld worden. Gezien de goede resultaten bestaat er bij huisartsen een behoefte om naar dergelijke praktijken te verwijzen.

Overige methodes

Moxa

Moxa is een samengeperst kruid (de wol van het bijvoetkruid) dat verbrand wordt en boven een acupunctuurpunt wordt gehouden of op een naald gezet wordt. Moxa therapie is in eerste instantie een warmte behandeling om de meridianen te verwarmen en koude uit het lichaam te verdrijven. Het voedt de energie ter plaatse en stimuleert de doorbloeding.

Guasha

Guasha is een techniek waarbij, na het aanbrengen op de huid van een speciale olie, met een jadesteen of een hoorn de huid “geschraapt” wordt. De huid wordt rood op de plaatsen waar blokkades zijn. Door de olie is de behandeling minder pijnlijk en wordt de huid niet beschadigd. Met Guasha kan een heel scala aan klachten behandeld worden, maar met name bij blokkades in spieren werkt het heel goed. Na de behandeling zal de huid rood verkleurd zijn.

Cupping

Bij cupping worden kopjes (cups) op de huid geplaatst en vervolgens vacuüm gezogen door een pompje waardoor ze zich aan de huid vastzuigen. Hierdoor worden stagnaties opgeheven. Cupping kan gebruikt worden om bijvoorbeeld griep, kortademigheid of bronchitis te behandelen. Ook wordt het vaak ingezet als therapie om pijnlijke spieren te behandelen met name in de nek, de schouders of de rug. Na de behandeling kunnen er rode plekjes zichtbaar zijn op de plek waar de cups hebben gestaan.

Ooracupunctuur

Ooracupunctuur is een therapievorm die zijn oorsprong vindt in de Chinese Geneeskunde. Dr. Paul Nogier, een Franse arts, was echter de eerste die een studie gemaakt heeft van de verbanden tussen aandoeningen, organen en punten op het oor. Op het oor bevinden zich zo'n 360 reflexzones. Net als de acupunctuurpunten op het lichaam, hebben al deze zones op het oor een relatie met een bepaald deel van het lichaam. Door middel van hele kleine naaldjes, 'bolletjes' of magneetjes kan een groot aantal klachten behandeld worden.

 

Pas als je naar de overkant van de zee roeit, zal je ondervinden wie je werkelijk bent.