Disclaimer voor luciennealfers.nl

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Lucienne Alfers is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

E-mail
Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Lucienne Alfers van de vragensteller krijgt, is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid dat op de Nederlandse wetgeving gebaseerd is.

Gebruik van informatie
Lucienne Alfers kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling.

Geen enkele informatie op deze site kan worden opgevat als een claim of een bewering dat kruiden bedoeld zijn om te worden gebruikt bij behandeling of preventie van enige ziekte en/of ter vervanging van reguliere medicatie.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Lucienne Alfers worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Lucienne Alfers heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Lucienne Alfers.

 

Toeval bestaat niet, we hebben die naam gegeven aan het zichtbare bewijs van een onzichtbare oorzaak.