Werkwijze

De Chinese Geneeskunde gaat uit van de gehele mens; lichaam en geest horen bij elkaar, kunnen niet los gezien worden en moeten in balans zijn. Een klacht, bezien vanuit de Chinese Genees-kunde, is een uiting van een onderliggende energetische disbalans. Het is daarom belangrijk om de oorzaak van die disbalans op te sporen en aan te pakken. Het bijzondere daarbij is dat elke mens uniek is en eenzelfde klacht tal van verschillende oorzaken kan hebben. Daardoor kan de aanpak bij iedereen anders zijn.

Naast de gebruikelijke methode in de Chinese Geneeskunde van het bekijken van de tong en het voelen van de pols, wordt er gebruik gemaakt van een meetapparaat Prognos om te achterhalen waar de disbalans zit. Omdat de totale mens bekeken wordt, wordt tijdens het consult niet alleen veel aandacht besteed aan de klachten en hoe deze ervaren worden, maar zullen er daarnaast ook allerlei vragen gesteld worden die ogenschijnlijk niks met de klachten te maken lijken te hebben, zoals vragen over het alledaagse functioneren, de levensstijl, het karakter, de eetgewoontes, het slaappatroon, het ontlastingspatroon, de menstruatiecyclus etc. Deze vragen worden gesteld om de oorzaak van de disbalans te achterhalen.

Als duidelijk is wat de oorzaak is, wordt er, in samenspraak, een behandelplan gemaakt. Samen wordt er gekeken hoe de verschillende factoren ervoor gezorgd hebben dat er een disbalans ontstaan is en vervolgens wordt bepaald hoe deze het beste aangepakt kan worden en welke rol  uzelf hierin kunt vervullen. Door zich bewust te worden van de oorzaak van de klacht, kunt u namelijk ook zelf meewerken aan het genezingsproces door bijvoorbeeld voeding of leefwijze aan te passen.

Elke vervolgbehandeling begint weer met een kort gesprek, een tong- en polsdiagnose en eventueel een meting, waarna de behandeling afgestemd wordt op de toestand/gesteldheid van dat moment. Na een aantal behandelingen zal de voortgang geëvalueerd worden.

 

De belangrijkste pijlers van de praktijk zijn:

Daarnaast kunnen er, indien nodig, nog andere behandelmethodes worden ingezet zoals cupping, moxa, guasha en ooracupunctuur. Meestal zal er ook een voedingsadvies gegeven worden.

Adviezen

Om een optimaal resultaat te verkrijgen van een Prognos-meting is een goede hygiëne van uw handen en voeten belangrijk.

Het is beter om geen volle maag te hebben voor het consult. Daarom wordt geadviseerd om een uur van tevoren niks meer te eten.

Tongdiagnose is een belangrijk onderdeel van de TCG. Kloofjes, pukkeltjes, beslag, vorm, kleur en de mate van vochtigheid geven informatie over uw energiesituatie. Daarom wordt het poetsen van de tong afgeraden voor het consult. Om dezelfde reden wordt afgeraden om vlak voor het consult  koffie te drinken of drop of ander voedsel te eten dat uw tong kan verkleuren.

In verband met eventuele inspectie van de huid is het beter voor het eerste consult niet teveel make-up te gebruiken.

Twee grote badhanddoeken zijn welkom, niet alleen vanuit hygiënisch oogpunt, maar ook omdat u dan lekker warm blijft tijdens de behandeling.

 

Niemand ziet een bloem werkelijk. Zij is zo klein. Wij hebben geen tijd, en zien vergt tijd.